Een greep uit een rijk verleden

Ruim een halve eeuw terug gaan in de geschiedenis om de geboorte, de groei en verdere ontwikkelingen van ons gouden O.S.C.’45 te achterhalen is mogelijk geworden omdat verschillende personen van meet af aan alle geschriften, foto’s en documentatie wisten te inventariseren, zodat een soort archief is ontstaan. Toch beperken wij het tot “een greep”! Ruim 50 jaar geschiedenis beschrijven en daarin alle details vermelden is haast een onmogelijke taak.

We gaan terug naar de jaren ’40 toen enkele Orthenaren met het plan rondliepen om in Orthen opnieuw een voetbalclub op te richten. De eerste voetbalclub onder de naam OSC was in de oorlogsjaren ter zielen gegaan. Het bleef niet alleen bij een plan want op 16 oktober 1945 vond de eerste vergadering plaats in het achterzaaltje van café “De Kup” gelegen te Orthen bij de begraafplaats. We zijn de heren A.van Selst en J.Visser daar nu nog dankbaar voor.

Vanzelfsprekend kwam er een bestuur dat als volgt was samengesteld:
• G.van der Linden- voorzitter
• J.Viguurs- penningmeester
• A.van Selst- secretaris

Onder de naam R.K.O.S.C. werd de vereniging aangemeld bij de KNVB met als clubkleuren oranje (shirt) en wit (broek). Met primitieve middelen moest de gemeenteweide achter “De Kup” omgetoverd worden tot een voetbalveld. Op 23 december 1945 werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld op “eigen terrein” en wel tegen ODC uit Boxtel welke gewonnen werd met 6-0!

De heer J.van der Dussen (“Hannes den Dus”) wierp een blik vooruit en dacht “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Onder zijn leiding werd in 1946 een juniorenafdeling opgericht. In 1947 moest R.K.O.S.C. verhuizen van het veld achter “De Kup” naar een veld aan de voorzijde van “De Kup” (de van Herpensweide). Nog steeds geen vast “stekkie” want in 1952 werd het sportcomplex “De Orthense Hoven” in gebruik genomen.

Het ging goed met R.K.O.S.C. en op initiatief van H. Poort verscheen in 1954 het eerste clubblad. De extra onkosten werden opgevangen door een verhoging van de contributie met 1 cent per week. Het financiële pakket baarde overigens geen zorgen. Eigen leden hadden een clubhuis gebouwd en dat zorgde voor een blijvende glimlach op het gezicht van de penningmeester. De opbrengsten uit de voetbalpool, die in 1955 van start ging, maakte de “kas” compleet!

Gezelligheid en eengezinsheid bepaalden het gezicht van onze vereniging. Er kwam behoefte aan andere aktiviteiten naast het voetballen. Die kwamen er in de vorm van kaartavonden in het clubhuis en de voetbaltheorie-avonden ten huize van Dré de Kock. Piet van Wandelen nam het voortouw bij de jeugd en organiseerde allerlei aktiviteiten zoals de onderlinge pupillen-competitie in de zomermaanden en de pupillendag.

Maar niet alleen de “kas” en “aktiviteiten” groeiden, ook het ledenaantal ging sterk omhoog. Door een statutenwijziging mochten ook niet-Orthenaren vrij lid worden, voorheen was dat slechts mogelijk als de algemene ledenvergadering dat goedkeurde.

De aktiviteiten voor de jeugd werden in 1962 uitgebreid: R.K.O.S.C. ging deelnemen aan de N.K.S.-zomerkampen.

Het plan “Hoogspoor” kwam voor het eerst ter sprake in het jaar 1964. Het was een plan om de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch-Nijmegen te verhogen en te verplaatsen. Aangezien deze lijn langs de velden van R.K.O.S.C. liep, moest voor het uitvoeren van dit plan het complex “De Orthense Hoven” verdwijnen.

Er waren nog meer plannen. De bestuurders van R.K.O.S.C. en de handbalvereniging “Blauw-Wit” kwamen bijeen om te praten over een mogelijke fusie van de beide verenigingen. Het bleef echter bij plannen. De vele tegenstanders en de bijkomende problemen waren er debet aan. Toch kreeg het idee enig gestalte want tijdens één van de volgende bestuursvergaderingen werd door het eerste damesteam van Blauw-Wit het verzoek ingediend om als handbalteam onder de vlag van R.K.O.S.C te mogen spelen. Na overleg met het bestuur van Blauw-Wit vroeg R.K.O.S.C. aansluiting aan bij het Nederlandse Handbal Verbond, hetgeen verkregen werd. Zodoende hebben de dames van 1966 tot 1968 onder de naam en clubkleuren van R.K.O.S.C. gespeeld.

Om onze voetbalvereniging toegankelijker te maken voor alle gezindten, onderging R.K.O.S.C. in 1969 een naamswijziging. De letters “R.K.” verdwenen en de cijfers “45” werden toegevoegd.

In 1971 werd gestart met een damesvoetbalteam, later werd dat zelfs uitgebreid met een tweede team. Een lange toekomst was echter niet voor hen weggelegd, want door een te laag ledenaantal was men genoodzaakt om in 1975 met damesvoetbal te stoppen.

In 1973 werd het plan “Hoogspoor” ten uitvoer gebracht. Van de velden achter “De Kup” werd afscheid genomen met een onderling pupillentoernooi. De oude en gezellige terreinen van O.S.C.’45 werden benut voor uitbreiding van de Orthense begraafplaats.

Na verhuizing naar het nieuwe sportcomplex “De Hambaken” werd dit officieel geopend door de Bossche wethouder Lauxtermann op 18 augustus 1973. Tijdens de feestavond werd als hoogtepunt het O.S.C.’45 clublied aangeboden door de supportersvereniging die in datzelfde jaar was opgericht.

Op verzoek van veel ouders werd voor de pupillen tijdens de winterpauze voor het eerst een onderling zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in sportzaal “De Hambaken” (naast het complex van O.S.C.’45). Het groeide uit tot een jaarlijks terugkerend evenement, verdeeld over meerdere zondagen.

Door de blijvende groei van het ledental werd O.S.C.’45 de grootste sportvereniging van ‘s-Hertogendosch. In 1981 telde O.S.C.’45 606 leden. Het gevolg was dat er geregeld een tekort was aan trainers en leiders. Een verzoek aan de oudere leden om bij te springen bleef niet zonder resultaat. Een voorbeeld daarvan waren Piet van Wandelen en Piet van Teefelen (beiden spelers van het eerste elftal uit de beginjaren) die op de woensdagmiddagen de allerkleinste leden van O.S.C.’45 onder hun hoede namen.

Met eigen middelen werd in 1980 een heuse tribune met ontvangstkamer en kleedkamers gebouwd. De feestelijke opening vond plaats op 31 mei.

Op sportcomplex “De Hambaken” heeft O.S.C.’45 goed wortel geschoten. Plannen, groei en bloei bleven niet stilstaan. Een kleine greep uit de laatste 20 jaar:

Sportieve hoogtepunten werden genoteerd in 1981 en 1982. In laatstgenoemd jaar werden zowel het eerste, het tweede als de A1 kampioen. In 1985 werd gestart met een jeugdweek in de paasvakantie. De jeugd van O.S.C.’45 werd in de zaal en op het veld op een speelse wijze extra getraind. Een evenement dat lang stand zou houden.

Eind 1989 werd door de nieuwe evenementencommissie het eerste feest georganiseerd. Nu is deze commissie jaarlijks goed voor enkele feesten, waaronder de vaste afsluiting van het voetbalseizoen: de barbecue-avond. Deze avond wordt voorafgegaan door het onderling seniorentoernooi, tot voor kort bekend onder “Het Piet van Wandelentoernooi” en sinds 1995 als “Het AVITAX de Bont-toernooi”.

In februari 1990 verscheen er opnieuw een clubblad onder de naam “Het OSC Baken”. De serieuze aanpak gaf vertrouwen voor de toekomst. Inmiddels is het goedgelezen clubblad aan de 10e jaargang bezig. In december 1990 was het wachten op de Gemeentelijke goedkeuring voor de verbouwing en renovatie van het clubgebouw. Het werd augustus 1991 voordat het fraai gerenoveerde clubhuis haar poorten kon openen.

1992 was een bijzonder sportief succesjaar. Het eertse, het tweede alsmede bijna de gehele E en D afdeling van de jeugd werden kampioen!

In 1993 werd opnieuw maar nu met meer succes gestart met damesvoetbal. Met veel plezier strijden nu iedere zaterdag een meisjesteam en zondag een damesteam om de punten.Uitbreiding en renovatie van de kleedkamers stonden in 1995 nog hoog op het verlanglijstje. Ze werden danook in 1996 opgeleverd.

Na zeven magere jaren eindelijk weer een kampioenschap van het eerste elftal van O.S.C.’45. Samen met het kampioensschap van het vijde, A1, D1 was dit weer een bijzonder sportief succesjaar.

In 2000 lanceert OSC’45, als een van de eerste amateurverenigingen van Nederland, haar officiële website op het world wide web. Inmiddels heeft de club haar 6e generatie website gelanceerd. En dat is niet het enige waarin de Orthense Sportclub in die tijd voorop loopt. Al sinds 2001 brengt zij een digitale tegenhanger uit van het papieren krantje; het DigiKrantje. Inmiddels ontvangt zo’n 99% van de OSC-leden wekelijks het OSC-nieuws via de email en kan het op de website gelezen worden. Het papieren krantje verschijnt sinds medio 2017 niet meer. Deels uit kostenoverweging, maar ook omdat de digitale nieuwsverspreiding volstaat. Ook introduceert de club ‘verplicht vrijwilligerswerk’ in het gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit in een poging om de betrokkenheid van de leden te vergroten en de vele taken over meerdere schouders te verdelen. Dit initiatief is later door meerdere vereniging gevolgd. Het blijft echter lastig leden op deze manier te betrekken bij het wel en wee van een voetbalvereniging. .


Medio 2008 is OSC’45 een gezonde en gezellige vereniging. Weliswaar is het niet meer de grootste voetbalvereniging van ‘s-Hertogenbosch en ontbreken er enkele juniorenteams, maar zij blijft wel vooruitstrevend. Het 60-jarig jubileum in 2015 is groots gevierd, de jongste jeugd bloeit weer helemaal op en met de gemeente wordt volop samengewerkt om het sportpark te revitaliseren (samen met de andere sportverenigingen op ons complex), de organisatie te professionaliseren en wijkgericht te denken. Er worden volop activiteiten aangeboden om het complex multifunctioneel in te richten. Sporten in Orthen voor de scholen in de omgeving van Orthen en het bedrijfsleven is hier een goed voorbeeld van.

Anno 2020 heerst er in de wereld een pandemie. Het Corona-virus (Covid 19) zorgt voor ingrijpende maatregelen, waardoor het voetbalseizoen 2019-2020 abrupt is beëindigd. Een ongekende situatie waarover nu nog onzeker is waar het toe gaat leiden. Amateurverenigingen hebben het (financieel) lastig en de voetbalclubs in ’s-Hertogenbosch hebben zich verenigd om samen steun te vragen aan de gemeente. OSC’45 heeft het lastig. Mede door het geleidelijk wegvallen van seniorenteams. Een denktank is opgericht om het bestuur te ondersteunen en visie te ontwikkelen voor een toekomst met perspectief. Vanuit dit initiatief is het voornemen ontstaan van OSC’45 een zaterdagvereniging te maken. Door het Corona-virus kan dit voornemen niet formeel bekrachtigd worden door de leden middels een Algemene Ledenvergadering. Wel wordt besloten dat het eerste selectieteam voortaan haar wedstrijden gaat voetballen op zaterdag en de vereniging zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt voor voetballiefhebbers om op zaterdag te gaan voetballen. Seizoen 2020-2021 wordt gezien als overgangsjaar in afwachting van formele besluitvorming. Hopelijk gaat dit effect genereren en kan OSC’45 zich als ‘De (zaterdag)Club van Noord’ positioneren. Dat verdient de club uit Orthen en omgeving in haar 75-jarige bestaan.

Tot zover onze “greep” uit de rijke geschiedenis van 75 jaar OSC’45. Moge de geschiedschrijvers OSC’45 de komende jaren goed in het vizier houden want OSC’45 heeft toekomst.

Willy en Eric Damen en Bart van Poppelen met dank aan anderen.

All contents © copyright DBN'22. All rights reserved.