Lidmaatschap
Contributie

Hieronder vindt u de contributie prijzen per categorie. Deze prijzen zijn per persoon per seizoen. Ingaand per 01 juli 2022 (inclusief KNVB kosten).

Per ingang van seizoen 2024-2025 gaat DBN’22 ervan uit dat als u voetballend lid bent of wordt van onze vereniging, dit voor het HELE seizoen is en hier dus ook de financiële verplichtingen voor gelden. Met andere woorden, stop je ergens in het lopende voetbal seizoen, dan ben je wel contributie plichtig voor het HELE seizoen.

Wij maken als club aan het begin van het voetbal seizoen een begroting van onze kosten voor een heel seizoen. Uitgaande van volledige contributie per speler, omdat we veel kosten kwijt zijn aan o.a. huur van de velden van gemeente, inkoop goederen voor kantine, voetbalmateriaal, KNVB kosten en kleding.


Categorie Contributie Kledingfonds Totaal
t/m JO6 € 50 € 0 € 50
JO7 t/m JO13 € 140 € 20 € 160
JO14 t/m JO19 € 160 € 20 € 180
Special Team € 160 € 20 € 180
Senioren inclusief O23 € 215 € 20 € 235
7 tegen 7 competitie € 105 € 20 € 125
Steunende leden € 50 € 0 € 50

Inning

bestuur van DBN’22 heeft na de succesvolle samenwerking van het afgelopen seizoen besloten om de samenwerking met NIKKI voort te zetten met betrekking tot de inning van de contributiegelden.

NIKKI start in september met de inning van de contributie voor het seizoen 2023 – 2024

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden servicekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze servicekosten.

U ontvangt de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het seizoen 2023-2024 die verdeeld wordt over 8 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de servicekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

Servicekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Uitschrijven/ Overschrijven

Uitschrijven dient schriftelijk (via e-mail) plaats te vinden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@dbn22.nl)

Toekomstige, reeds geïncasseerde termijnen zullen teruggestort worden, lopende termijnen (incl. KNVB- en verzekeringsgeld) niet. Uitschrijvingen dienen uiterlijk 2 werkweken vóór een nieuwe termijn te zijn ingediend, anders kan de uitschrijving helaas niet meer tijdig verwerkt worden.

Procedure uitschrijving lid:

  • Wilt u of uw kind stoppen met voetballen dan dient u dat in eerste instantie kenbaar maken bij de leider/trainer van het team waarin u/uw kind voor het laatst heeft gevoetbald.
  • In bruikleen genomen eigendommen van DBN’22 levert u in bij de leider/trainer. Denk aan gesponsorde shirts, broekjes, sokken, tassen en jassen.
  • Indien alles netjes is afgerond met het team dient u het lidmaatschap van DBN’22 SCHRIFTELIJK op te zeggen bij de ledenadministratie. Dit kan alleen per mail !!

De ledenadministratie zal de uitschrijving controleren op volledigheid, de leiders/trainers van het team op de hoogte brengen van de uitschrijving en zorg dragen voor de administratieve afhandeling. U krijgt altijd een reactie / bevestiging terug.

Zakelijke gegevens

Naam: Voetbalvereniging Den Bosch Noord ’22

KVK-nummer: 87069350

BTW-nummer: NL864194675B01

All contents © copyright DBN'22. All rights reserved.