Historie

DBN’22 is ontstaan uit de verenigingen TGG en OSC’45. We hebben dus twee historische verhalen!
Maar laten we beginnen bij het ontstaan van DBN’22.

Historie DBN’22:
Eind 2021 kregen de voetbalverenigingen TGG en OSC’45 tijdens hun Algemene Ledenvergaderingen  (ALV’en) akkoord vanuit hun beide ledengroepen heel concreet te gaan onderzoeken of een fusie haalbaar zou zijn. Directe aanleiding hiervoor was dat TGG van de gemeente ’s-Hertogenbosch gedwongen werd te vertrekken van sportpark De Donken.

Voorafgaand aan de ALV’en zijn er vele gesprekken geweest tussen afvaardigingen van beide verenigingen. Omdat we al lange tijd met elkaar in gesprek waren, konden we vanaf begin 2022 samen direct doorpakken. Samen met de leden, die verenigd werden in diverse commissies, is input verzameld voor een fusieplan. De start hiervoor was een bijeenkomst op 15 januari ‘22. Wat opviel, zeker ook door aanwezigen vanuit KNVB en gemeente ’s-Hertogenbosch, was de positieve en ontspannen sfeer tijdens de bijeenkomst en de echte wil om er samen iets van te maken. Een start die veel vertrouwen heeft gegeven en die een belangrijke basis bleek op de momenten waarop we samen drempels moesten overwinnen.

Op 28 mei 2022 is door de ALV van beide verenigingen unaniem akkoord gegeven op het fusieplan en daarmee de fusie tussen OSC’45 en TGG. Na concrete inschrijving bij de Kamer van Koophandel en bekrachtiging bij en door Notaris Huijbregts op 1 juli 2022 is DBN’22 officieel opgericht.

Voorzitter Jeffrey Rynenberg (links) en penningmeester Leroy Cadee (midden) bekrachtigen de oprichting van DBN’22.

Vanaf de start tot op heden gaat het goed met de nieuwe vereniging! Na de oprichting zijn we in ledenaantal gegroeid van zo’n 550 naar 600 leden en zijn er enkele teams extra ingeschreven, waaronder een JO-23. We hebben bij sommige jeugdteams zelfs een wachtlijst, omdat we pas willen groeien als de organisatie staat als een huis. Onze verwachting is, als we het sterk vernieuwde Sportpark Noord volledig gaan gebruiken, we verder kunnen gaan groeien.

Blijf DBN’22 volgen, want deze vereniging heeft een mooie toekomst in het vooruitzicht!

All contents © copyright DBN'22. All rights reserved.