In Memoriam – Jan Maartens :

Jan was al lid van O.S.C.’45 sinds 01-08-1946. Hij heeft zelf vele jaren gevoetbald vanaf de jeugdteams tot aan de senioren.
Tevens heeft Jan zich in het verleden belangeloos ingezet voor onze vereniging en was onderdeel van het klussenteam.

Ook was hij een trouwe supporter, die niet alleen bij het Eerste kwam kijken, maar ook regelmatig bij zijn zoon en kleinzoon
toen die nog bij O.S.C.’45 voetbalden. Jan is 86 jaar geworden.

In Memoriam – Robert Huiskes & Ronny Coort :

Helaas zijn twee oud-leden van OSC’45 overleden. Beide overlijdensgevallen staan volledig los van elkaar, maar hun voetballevens kruisten elkaar regelmatig op de velden van OSC’45.
Zowel Robert als Ronny zijn slechts 41 jaar geworden en hebben vele jaren bij OSC’45 gevoetbald en mooie herinneringen gemaakt. Ze maakten bovendien deel uit van echte OSC-families.

In Memoriam – Sjef van Stokkum:

In deze al treurige week voor OSC’45 hebben we helaas ook het bericht gekregen dat oud-vrijwilliger Sjef van Stokkum op 84-jarige leeftijd is overleden.
Sjef heeft zich zo’n 35 jaar vol energie ingezet voor OSC’45. In eerste instantie als jeugdleider en conditietrainer, later als onze echte ‘groundsman’.

Als een ware veldheer waakte hij over onze velden en zorgde hij ervoor dat alles perfect in orde was voor trainingen en wedstrijden, zodat de leden met veel plezier van het voetbalspelletje konden genieten. OSC’45 en haar leden zijn Sjef hiervoor veel dank verschuldigd.

Wij willen namens alle leden van OSC’45 de families veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt als je de herinnering bewaart.

(Op één van de foto’s staan zowel Sjef als Robert; Sjef staat geheel links in een blauwe trainingsbroek en blauw jack met witte mouwen. Robert zit links van de keeper)

P.S. Hieronder kan u een herinnering / bericht achterlaten over Jan, Ronny, Sjef en/of Robert

    [honeypot Familyname move-inline-css:true]

    All contents © copyright DBN'22. All rights reserved.